Yleisesti esiin tulevia kysymyksiä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorista

Mikä on rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori?

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan turvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksista vastaava henkilö. Tehtävistä määrätään Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (Vna 205/2009)

Turvallisuuskoordinaattori on henkilökohtaisesti vastuussa tehtävän tuomista vastuista

Mikäli rakennuttajalla itsellään ei ole riittävää asiantuntemusta, on hänen nimettävä hankkeeseen turvallisuudesta vastaava ulkopuolinen asiantuntija.

Mihin kaikkeen työhön tarvitaan rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori?

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori tarvitaan kaikkeen rakentamiseen, jollaiseksi luokitellaan myös monet asennustyöt

Jos ei ole varmuutta tarvitseeko hanke turvallisuuskoordinaattoria, kannattaa asia varmistaa asiantuntijalta.

Mitä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu?

Vna 205/2009 asetuksen mukaan rakennuttajan on laadittava hankkeeseen liittyviä turvallisuussuunnitelmia mm. rakennuttajan turvallisuusasiakirja, jossa käsitellään hankkeeseen liittyvät riskit, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Näiden laatimisen voi siirtää turvallisuuskoordinaattorille.

Turvallisuuskoordinaattori tarkastaa päätoteuttajan turvallisuutta koskevat suunnitelmat.

Mitä hyötyjä on ammattitaitoisen / ulkopuolisen rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin käytöstä?

Ammattilaista käytettäessä rakennuttaja itse voi keskittyä muihin rakennuttamistehtäviin.

Ammattilainen turvallisuuskoordinaattori tuntee hankevaiheiden erikoispiirteet sekä kriittiset tilanteet työturvallisuuden kannalta.

Hän osaa myös nähdä mitä huomioida suunnittelu-, tarjous- ja urakointivaiheessa, joissa voi olla vaara hankkeen kustannusten kasvuun, tai mahdollisuus säästöön.

Tarkka asetusteksti löytyy osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan on nimettävä pätevä turvallisuuskoordinaattori hoitamaan työturvallisuusasioita.