Turvallisuuden suunnitelmat tulee viedä toteutukseen

Työturvallisuudessa, tai sen puutteessa, toistuu usein samoja piirteitä. Asiaan ei paneuduta, koska sitä ei pidetä tärkeänä. Tai sitten tehdään liian massiiviset suunnitelmat, joiden ajatellaan kattavan varmasti kaiken. Kolmas yleinen ongelma on, että luullaan asioiden olevan kunnossa. Näistä kaikki voivat johtaa siihen, että turvallisuus jää tuuliajolle.

EnviSafe Oy auttaa asiakasta löytämään juuri heille sopivan tavan hoitaa työturvallisuus. Tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisesti uusia näkökulmia ja vinkkejä työturvallisuuden hoitamiseen käytännössä.

Kauttamme löytyy myös mahdollisuus työturvallisuusauditointeihin. Lisäksi voimme auttaa asiakasta työturvallisuussuunnitelmien laatimisessa. Esimerkiksi alihankintasopimusten yhteydessä voidaan joutua esittämään laatu- ja turvallisuussuunnitelmat ennen sopimusten tekoa.

Työturvallisuus on kaikkien eduksi

Tiedustele kuinka voimme olla avuksi yrityksenne työturvallisuuden kehittämisessä.