Ympäristöteknistä asiantuntemusta tarvitaan tänä päivänä monella eri osa-alueella.

Esimerkkejä ympäristöteknistä osaamista vaativista töistä:

Ympäristölainsäädäntöön liittyvät seuranta- ja hallintopalvelut

Rakentamiseen ja kiinteistökauppoihin liittyvät asiantuntijatarpeet, kuten pilaantunut tai jätejakeita sisältävä maaperä.

Öljylämmityksestä vaikkapa maalämpöön siirtymisen vaatimat ympäristötekniset toimenpiteet

Ennakoivat ympäristöselvitykset

Ympäristövahingon selvitykset

Ympäristötekniset palvelut

Tarvitsetko ympäristöteknistä suunnittelua, katselmointia tai näytteiden ottoa.